लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

रोल्पा

ब्लक विकास क्षेत्र निर्धारणको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना

ब्लक विकास क्षेत्र निर्धारणको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना