लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

रोल्पा

अन्य
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 कृषि महिला उद्यमी सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताब ढाचा अन्य 2077-08-10 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
2 अभियान मुखी मिसन कार्यक्रम प्रस्ताब पत्रको ढाचा अन्य 2077-07-26 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
3 रोड कोरिडोर प्रस्ताब पत्र अन्य 2077-07-26 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
4 कृषि पढेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता अनुदान प्रस्ताब ढाचा अन्य 2077-07-03 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
5 करार खेती आबेदन ढाचा अन्य 2077-07-03 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्