लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

रोल्पा

कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०८० कार्यविधि 2080-08-15 कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा विवरण हेर्नुहोस्
2 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०८० कार्यविधि 2080-08-15 कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा विवरण हेर्नुहोस्
3 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि 2079-05-28 कृषि ज्ञानकेन्द्र,रोल्पा विवरण हेर्नुहोस्
4 कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लक्षित समुदाय क्षमता अभिवृद्धि कार्यविधि ,२०७८ कार्यविधि 2078-10-28 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
5 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन (पहिलो संसोधन )-२०७८ कार्यविधि 2078-10-28 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
6 कृषि तथा पशुपन्छी ब्यवसाय प्रवर्धन कार्यविधि २०७८ कार्यविधि 2078-09-03 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
7 संघिय ससर्त कृषि विकास कार्यक्रम कार्यविधि -२०७८ कार्यविधि 2078-07-30 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
8 कृषि तथा पशु अध्ययन गरेका युवालाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम कार्यविधि 2078-07-09 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
9 जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम सञचलन बिधि २०७८ कार्यविधि 2078-04-14 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
10 फलफूल बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि 2077-10-26 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
11 कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि,2077 कार्यविधि 2077-09-06 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
12 परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल कार्यविधि 2077-06-01 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विवरण हेर्नुहोस्