लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

रोल्पा

कार्यालय प्रमुख

मनोज कुमार सिंह

मनोज कुमार सिंह

9847983333

सूचना अधिकारी

खडक बहादुर बस्नेत

खडक बहादुर बस्नेत

९८४१५५७०३३

सूचना/समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
ब्लक विकास कार्यक्रम संघ सशर्त प्रस्ताव छनोट सम्बन्धी सूचना । 2080-10-07
प्रस्ताव आव्हानको सूचना । 2080-08-17
ब्लक विकास क्षेत्र निर्धारणको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना 2080-05-26
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी-२०८० 2080-08-15
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्तावना ढाचा-२०८०/८१ 2080-08-17
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको प्रस्तावको ढाचा 2078-10-28
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्तावको ढाचा 2078-10-28
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कृषि महिला उद्यमी सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताब ढाचा 2077-08-10
अभियान मुखी मिसन कार्यक्रम प्रस्ताब पत्रको ढाचा 2077-07-26
रोड कोरिडोर प्रस्ताब पत्र 2077-07-26
पात्रो

फेसबुक